Privacy Statement MATCHT

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

MATCHT B.V. vindt het belangrijk dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, freelancers, detacheerders, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van essentieel belang is.
De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op april 2018.

Wie zijn we

MATCHT B.V. (hierna MATCHT) is gevestigd te Den Haag aan de Piet Heinstraat 39, 2518 CE, en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Onze website www.Matcht.nl is een belangrijk onderdeel bij een zoektocht naar een baan of naar een werknemer.
Als u een passende vacature heeft gevonden en als u via MATCHT gaat werken of gedetacheerd wordt, verwerkt MATCHT, zowel online als offline, gegevens. We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van u verzamelen en waarom we dit doen. Dit privacy- en cookiebeleid geeft informatie over de verwerking van uw gegevens.

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

MATCHT maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolg bezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer lezen over onze Cookieverklaring.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft of als u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Wij verzamelen ook uw gegevens als u deze publiekelijk heeft geplaatst, waaruit blijkt dat u geïnteresseerd bent in een werk gerelateerde dienstverlening. Wij zullen u dan benaderen en vragen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven. Als u daar geen interesse in heeft kunnen wij uw gegevens in ons bestand bewaren als u dat wilt of als u uw gegevens wilt wissen, maar wij kunnen ook uw gegevens ‘beperken’. We zorgen dan dat je gegevens niet worden gebruikt zonder uw toestemming en u zult ook niet door ons benaderd worden als u dat niet wilt.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden wij uw gegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Om u te benaderen als wij leuke vacatures hebben, dit gebeurt door onze medewerkers.
 • U informatie te verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten om deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt soms automatisch en soms door onze medewerkers.
 • Wij willen graag uw geschiktheid en beschikbaarheid beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk, dan wel een (interim) opdracht, waarbij wij ook gebruik maken van referentiechecks en social media (indien dit voor de functie relevant is).
 • Een werknemers- of bemiddelingsrelatie aan te gaan en ook te onderhouden en na te komen en hiervoor ook de administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratie verplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit overheid opgelegde doeleinde) om personen met ene grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
Welke gegevens verzamelen wij van u?

De persoonsgegevens die wij gebruiken zijn noodzakelijk om gebruik te maken van onze dienstverlening. Soms hebben wij aanvullende gegevens nodig die wenselijk zijn, om zo beter te kunnen afstemmen op wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan specifieke vragen en verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Het gaat om de volgende (documenten met) persoonsgegevens die wij binnenkrijgen

Bij inschrijving:
 • NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum Vitae, informatie over opleiding, cursus, stages en werkervaring
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn bij de beoordeling of een kandidaat geschikt is, zoals getuigschriften en referenties.
 • Foto; op vrijwillige basis.
Op het moment dat u via/ voor MATCHT gaat werken:
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels- en salarisregistratie
Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

MATCHT kan uw persoonsgegevens delen met opdrachtgevers, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties (dit doen wij nooit zonder uw toestemming) Of in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk vonnis of een gerechtelijk bevel.

MATCHT vindt het belangrijk dat de manier waarop wij met uw gegevens omgaan veilig is en geheel volgens de Europese Wet.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten:

Uw bemiddelingsgegevens, zoals CV, werkervaring, opleiding, etc. zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact met MATCHT indien u niet voor MATCHT heeft gewerkt. U krijgt het ieder jaar een mail van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u niet meer ingeschreven wilt staan en bemiddeld wilt worden, kunt u zich op verzoek uitschrijven bij ons via de mail. Wij respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren en daarom zullen wij op verzoek uw gegevens verwijderen uit ons systeem.

Indien u voor MATCHT werkt/gewerkt heeft:

Uw gegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde gegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits, fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor MATCHT.

Als u niet meer benaderd en bemiddeld wilt worden, kunt u via de mail een verzoek sturen om uw gegevens te verwijderen. Uw persoonsgegevens worden in dat geval twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan alleen beschikbaar voor MATCHT onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties:

Dit zijn contactgegevens van contactpersonen (medewerkers) van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

MATCHT verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor een opdrachtgever waar wij zaken mee doen. Voor het doen van aanbiedingen, voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, een zakelijke relatie onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende gegevens van zakelijke relaties:
 • Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

MATCHT kan de verkregen persoonsgegevens van opdrachtgevers indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de opdrachtgever, dan wel ten behoeve van de bemiddeling. De gegevens kunnen onder andere doorgegeven worden aan sollicitanten, kandidaten, zakenpartners en in alle overige gevallen waarin MATCHT hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld bij een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. MATCHT heeft maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle (doorgegeven) persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten
Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, zzp-ers, freelancers, detacheerders en zakelijke relaties:
Indien u zich ingeschreven heeft in ons bestand (via de website), dan heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt op elk gewenst moment gegevens wijzigen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens.
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet zelf kunt aanpassen, kunt u contact opnemen bij een medewerker van MATCHT

Voor overige relaties:

U hebt recht op inzage en wijziging van de van u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daarvoor contact opnemen met een medewerker van MATCHT.

Beveiliging:

MATCHT doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dit doen wij door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bij MATCHT hebben alleen geautoriseerden toegang tot de gegevens. Indien er gegevens worden verstrekt aan opdrachtgevers zal dit nooit zonder toestemming van een kandidaat gebeuren. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is MATCHT met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) van een datalek:

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door MATCHT, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van MATCHT.

Wijzigingen:

MATCHT kan ten alle tijden om uiteenlopende redenen aanvullingen, wijzigingen en veranderingen aanbrengen in het Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is altijd te zien op de website van MATCHT. Deze versie is opgesteld in Maart 2018.